ไตรภูมิพระร่วง เป็นแนวคิดทางปรัชญาที่มีความสำคัญอย่างมากในวงกว้าง และถูกนำมาประยุกต์ใช้ในหลากหลายสาขาของความรู้ คำว่า “ไตรภูมิพระร่วง”มาจากภาษาสันสกฤตภูมิ (Sanaskrit) ซึ่งแปลว่า “สามเทพ” หมายถึงสามภูมิคุ้มกันของจักรวาล คือ พระองค์พระบุตรในพระบรมโกศ (พระศรีองค์ศุภรมย์) พระเพลิงตนเองออกมาสามองค์ ไตรภูมิพระร่วงมีความสำคัญอย่างมากในศาสนาฮินดู ซึ่งถือว่าเป็นศาสนาโบราณที่สุดในโลก […]